Praktiken

Avhållsamhet: Vi beskriver ”beroende” som det överväldigande begäret och det tvångsmässiga användandet av substanser eller beteenden för att undkomma den nuvarande verkligheten, antingen genom att klamra oss fast vid njutning eller fly från smärta. Vi åtar oss avhållsamhet från alkohol och andra sinnesförändrande substanser. För de av oss som är processberoende, särskilt de beteenden för vilka fullständig avhållsamhet inte är möjlig, identifierar vi och förbinder oss till att hålla, sunda gränser kring vårt skadliga beteende, helst med hjälp av en mentor eller terapeut.

Meditation: Vi gör ett åtagande att utveckla en daglig meditationspraktik. Vi använder meditation som ett verktyg för att undersöka våra handlingar, intentioner och reaktivitet. Meditation är en personlig praktik, och vi gör ett åtagande att hitta en balanserad ansträngning mot detta och andra sunda praktiker som passar vår egen resa på vägen.

Möten: Vi deltar i tillfrisknandemöten närhelst det är möjligt, personligen och/eller online. Vissa kanske vill vara med i andra program eller buddhistiska gemenskaper. I tidigt tillfrisknande rekommenderas att gå på möten för tillfrisknande så ofta som möjligt. För många kan det betyda varje dag. Vi åtar oss också att bli en aktiv del av gemenskapen och dela våra egna erfarenheter och göra service när vi kan. Allt vi behöver för att bli befriade från vårt närvarande beroende.

Vägen: Vi gör ett åtagande att utveckla vår förståelse för De fyra ädla sanningarna och att praktisera Den åttafaldiga vägen i våra dagliga liv.

Rannsakan: Vi utforskar hur våra beroende förhåller sig till de fyra ädla sanningarna genom att skriva och dela med oss av grundliga självrannsakningar. Det kan göras med vägledning av en mentor, i samarbete med en betrodd vän eller grupp. Efterhand som slutför våra skriftliga undersökningar gör vi ett åtagande att hålla oss själva ansvariga, och att ta direkt ansvar för våra handlingar, vilket inkluderar att gottgöra den skada vi har orsakat i vårt förflutna.

Sangha, likasinnade vänner, mentorer: Vi odlar relationer inom en gemenskap för tillfriskande, för att både stödja vår egen och andras tillfrisknande. Efter att vi har kommit en betydande bit på väg med våra utforskningar, upprättat en vana att meditera och uppnått avhållsamhet från vårt beroende, kan vi sedan vara mentorer och hjälpa andra på deras väg till befrielse från beroende. Vem som helst med någon tids av avhållsamhet och praktik kan vara till hjälp för andra i gemenskapen. När det inte finns mentorer tillgängliga kan en grupp likasinnade vänner fungera som partners i självutforskning och stödja varandras praktik.

Tillväxt: Vi utvecklar vår förståelse genom att läsa, lyssna på dharma-talks, besöka andra gemenskaper, och delta i meditation eller dharma-reträtter när vi tror att dessa kommer hjälpa oss vidare. Vi genomför en livslång resa av tillväxt och uppvaknande.

De fyra ädla sanningarna och Den åttafaldiga vägen

Som människor som har kämpat med beroende är vi alltför bekanta med sanningen om lidande. Även om vi aldrig har hört talas om Buddha, kan vi redan grunden för hans lära, som vi kallar Dharma: att det i detta liv finns lidande.

Buddha undervisade också om hur vi kan befria oss från detta lidande. Kärnan i denna lära är De fyra ädla sanningarna, som med motsvarande åtaganden är grunden för vårt program.

1. Det finns lidande. Vi gör ett åtagande att förstå sanningen om lidande.
2. Det finns en orsak till lidande. Vi gör ett åtagande att förstå att begär leder till lidande.
3. Det finns ett slut på lidandet. Vi gör ett åtagande att förstå och uppleva att mindre begär leder till mindre lidande.
4. Det finns en väg till slutet av lidandet. Vi gör ett åtagande att följa den vägen.

Buddha lärde oss att genom att leva etiskt, utöva meditation och utveckla visdom och medkänsla kan vi stoppa lidandet som skapas genom att motarbeta, fly från, och missförstå verkligheten. Vi har funnit att dessa metoder och principer kan stoppa beroendets lidande. Den åttafaldiga vägen hjälper oss att hitta vår väg till tillfrisknande och består av följande:

1. Rätt Förståelse
2. Rätt Intention
3. Rätt Tal
4. Rätt Handling
5. Rätt Försörjning
6. Rätt Ansträngning
7. Rätt Uppmärksamhet
8. Rätt Koncentration